Little Known Facts About slot asia.

Elk gebruik van de inloggegevens wordt verondersteld te zijn gemaakt doorway de Speler. Bijgevolg kan 711 BV in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor de schadelijke gevolgen voor de Speler wanneer deze voortvloeien uit onrechtmatig of frauduleus gebruik of misbruik van zijn inloggegevens en van de toegang tot de Website doorway derden.

Elke transactie, inzet of betaling van of aan een Speler te blokkeren, op te schorten of te annuleren;

De Speler gaat ermee akkoord om 711 BV schadeloos te stellen voor enig verlies dat de Speler zou lijden in verband fulfilled de betalingen of wanbetalingen doorway de Speler of door oneigenlijk gebruik of misbruik van het Spelersaccount.

De Speler is te allen tijde op de hoogte dat zijn speelgedrag gemonitord wordt doorway de medewerkers en Verantwoord Spelen afdeling van 711 BV en is op de hoogte dat 711 BV de zorgverplichting heeft om in te grijpen wanneer er indicaties zijn van overmatig gokgedrag en mogelijkheid tot kansspelverslaving.

Gebruikersaccount: een individueel en persoonsgebonden account met de persoonlijke gegevens van de klant (de "Speler") waaraan een login en wachtwoord is gekoppeld die deze persoon, volgens de voorwaarden in de Overeenkomst, toegang verleent tot de deelname aan on-line kansspelen op de Website.

Niet uitgesloten zijn door de Kansspelautoriteit en/of doorway de geldende wetgeving in een ander land;

Alle persoonsgegevens dat de Speler heeft overgemaakt aan 711 BV zijn accurate, oprecht, juist en volledig, en komt overeen achieved de gegevens vermeld op het identiteitsbewijs en de bankkaart gebruikt voor geldinleg en uitbetalingen.

711 BV zal de Speler schriftelijk en gemotiveerd in kennis stellen more than de bevindingen naar aanleiding van de klacht en van het daaraan gegeven gevolg.

Het gebruik van het Spelersaccount door de Speler is strikt beperkt tot de deelname aan de on the web spelen die beschikbaar zijn op slot 666 de Site. Er mag enkel geld op het Spelersaccount worden gestort voor dit doeleinde, fulfilled uitsluiting van elk ander gebruik, bijvoorbeeld als bankrekening.

Indien een of meerdere bepalingen in de Overeenkomst ongeldig of nietig worden verklaard op grond van een wetgeving, regelgeving of 10 gevolge van een definitieve uitspraak van een rechter, komen de Partijen overeen dat deze bepaling zal worden vervangen door een geldige bepaling met een equal bereik.

Vervolgens moet de Speler verklaren de Algemene Voorwaarden gelezen en geaccepteerd te hebben vooraleer naar de volgende stap te kunnen gaan.

711 BV is op geen enkele wijze verplicht om het wachtwoord en de Gebruikersnaam van de Speler te onthouden; hiervoor is enkel de Speler verantwoordelijk.

Het gebruik van het Spelersaccount doorway de Speler is strikt beperkt tot de deelname aan de on-line spelen die beschikbaar zijn op de Website. Er mag enkel geld op het Spelersaccount worden gestort voor dit doeleinde, met uitsluiting van elk ander gebruik, bijvoorbeeld als bankrekening.

711 BV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in het geval van een storting op de bankrekening van een Speler die zou gehackt zijn.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Little Known Facts About slot asia.”

Leave a Reply

Gravatar